Over de BVK

De Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde een wetenschappelijke vereniging zonder winstoogmerk is met als missie en sociaal doel het bevorderen van de gezondheid van het kind, het verspreiden van wetenschappelijke kennis bij de artsen en het grote publiek en het bevorderen van onderzoek in het domein van de kindergeneeskunde. De VZW is tevens de wetenschappelijke vereniging voor de artsen die zich bezighouden met de gezondheid van het kind.

 

Dagelijks bestuur

Prof. Anne Malfroot
Afdelingshoofd Kindergeneeskunde
UZ Brussel
Voorzitter - Présidente

Prof. Christiane Vermylen
Diensthoofd Kindergeneeskunde
Cliniques Universitaires St Luc
Ondervoorzitter - Vice Présidente

Dr. Marc Raes
Medisch diensthoofd kinder- en jeugdgeneeskunde, 
Jessa ziekenhuis Hasselt
Consulent pediatrische allergologie, UZ Gasthuisberg, KULeuven
Secretaris - Secrétaire

Prof. Daniel De Wolf
Diensthoofd Kindercardiologie
UZ Gent
Penningmeester - Trésorier

Prof. Philippe Lepage
Eenheid Infectiologie
HUDERF - ULB
Past President 

Prof. Samy Cadranel
Professeur émérite
HUDERF - ULB
Partenariaat BJP – Partenariat BJP

 

Raad van bestuur

Membres néerlandophones

Prof. Dr. ALLEGAERT Karel
Dr. COOLS Filip
Prof. Dr. DE RAVEL Thomy
Dr. DERONNE Nadine
Prof. Dr. GEWILLIG Marc
Dr. GIELEN-Snoeys Marie-Laure
Prof. Dr. HOFMAN Ilse
Dr. MISEREZ Marc

Dr. Matthyssens L.
Prof. Dr. UYTTEBROECK Anne
Prof. Dr. VAN DAELE Sabine
Prof. Dr. VANDENPLAS Yvan
Dr. VANDERVEKEN Erwin
Prof. Dr. VANDEWALLE Johan
Dr. VAN OVERMEIRE Bart
Prof. Dr. WOJCIECHOWSKI Marek

Membres francophones

Dr. ALEXANDER Marc
Prof. Dr. BIARENT Dominique
Prof. Dr. CASIMIR Georges
Dr. DAN Bernard
Dr. DEBILDERLING Georges
Dr. ERPICUM Patrice
Dr. GOETGHEBUER Tessa
Dr. GOFFIN Laurence 

Prof. Dr. LANGHENDRIES Jean-Paul
Prof. Dr. MISSON Jean-Paul
Prof. Dr. SZNAJER Yves
Prof. Dr. SMEESTERS Pierre
Prof. Dr. SMETS Françoise 
Prof. Dr. SOKAL Etienne
Dr. VERGHOTE Marc
Dr. VINCKE Pierre